2020 жылдың 1 тоқсанында жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2020 жылдың 1 тоқсанында Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 778 (2019 ж. 1 тоқсан – 432) өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 116 (113) жеке тұлғалардың, 561 (249) заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 101 (70) өтініштер.   

Өтінішпен-209, сұрау салумен-564, шағыммен-5 адам жүгінді.

2019 жылға жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2019 жылға Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 2054 (2018 ж. – 2447) өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 454 (637) жеке тұлғалардың, 1252 (1205) заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 348 (605) өтініштер.   

Өтінішпен-765, сұрау салумен-1250, шағыммен-38, ұсыныстармен-1 адам жүгінді.

2019 жылдың 9 айына жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2019 жылдың 9 айында Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 1287 (2018 ж. 9 айы – 1876) өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 339 (439) жеке тұлғалардың, 772 (961) заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 176 (476) өтініштер.   

Өтінішпен-461, сұрау салумен-788, шағыммен-36, ұсыныстармен-2 адам жүгінді.

2019 жылғы бірінші жартыжылдықта жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2019 жылғы  бірінші жартыжылдықта Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 875 (2018 ж. бірінші жартыжылдықта – 1280) өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 235 (268) жеке тұлғалардың, 532 (647) заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 108 (365) өтініштер.   

Өтінішпен-304, сұрау салумен-546, шағыммен-24, ұсыныстармен-1 адам жүгінді.

2019 жылдың 1 тоқсанында жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2019 жылдың 1 тоқсанында Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 432 (2018 ж. 1 тоқсан – 624) өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 113 (129) жеке тұлғалардың, 249 (260) заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 70 (235) өтініштер.   

Өтінішпен-167, сұрау салумен-252, шағыммен-12, ұсыныстармен-1 адам жүгінді.

2018 жылға жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2018 жылға Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 2447 жазбаша өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 637 жеке тұлғалардың, 1205 заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 605 өтініштер.   

2018 жылдың 9 айына жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2018 жылдың 9 айына Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 1876 жазбаша өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 439 жеке тұлғалардың, 961 заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 476 өтініштер.   

2018 жылдың бірінші жартыжылдығына жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2018 жылдың бірінші жартыжылдығында Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 1280 жазбаша өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 268 жеке тұлғалардың, 647 заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері және жеке қабылдауда 365 өтініштер.   

2018 жылдың 1 тоқсанына арналған жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шолу

2018 жылдың 1 тоқсанына Департаментке жеке және заңды тұлғалардың 389 жазбаша өтініштері келіп түсті. Оның ішінде 129 жеке тұлғалардың және 260 заңды тұлғалардың өтініштері. Азаматтардың хаттарында белгіленген соның ішінде ең өзекті мәселелер: зейнетақы мөлшерін қайта қарау, мүгедектік тобын растау туралы, мүгедектік тобын қайта қарау, құрылыс салуға жобаларды келісу және/немесе ғимараттарды қайта қалпына келтіру және шетелдік ұйымдардың/шетелдік азаматтардың жұмыс өтілі, еңбекақы және зейнетақымен қамтамасыз етуге аударымдар туралы мұрағаттық құжаттарды сұратулары.